Andmekaitsepoliitika

Viimati muudetud: 05.07.2023.

See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas vires.ee (“veebileht”, “veebisait” või “meie”) kogub, kasutab ja avalikustab teie isikuandmeid, kui külastate või ostate saidilt.

1. Andmekaitse üldmääruse [GDPR] kohaselt vastutava isiku nimi ja aadress

Õiguslikult vastutav isik isikuandmete kaitse üldmääruse [GDPR] ja Euroopa Liidu [EL] liikmesriikide teiste riiklike andmekaitseseaduste ning muude kehtivate andmekaitsemääruste tähenduses on:

Vires OÜ
Katleri tn 13, Tallinn 13915, Eesti
Tel. +372 553 4908
E-post: dmitri@vires.ee

2. Üldteave andmetöötluse kohta

Põhimõtteliselt kogume ja kasutame oma kasutajate isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik toimiva veebisaidi pakkumiseks ning meie sisu ja teenustega kursis olemiseks. Isikuandmete kogumine ja kasutamine toimub ainult regulaarselt, kasutajaga nõusolekul. Erand kehtib nendel juhtudel, kui andmete töötlemiseks ei ole võimalik faktilistel põhjustel luba saada enne meie veebisaitide ja teenuste kasutamist ning seetõttu on andmete töötlemine seadusega lubatud.

3. Küpsised

Veebileht kasutab teabe kogumiseks ja teile kohandatud kasutuskogemuse pakkumiseks küpsiseid. Küpsised on nutikad tekstifailid, mille veebilehed kannavad teie arvutisse, et teie brauserile jääks meelde teie poolt sellele veebilehele tehtud viimase külastuse andmed. Teie arvuti jagab küpsises olevat teavet ainult konkreetse veebilehega, millelt küpsis pärineb ja ükski teine veebileht ei saa seda teavet küsida. Veebileht kogub ja säilitab ajutiselt teatud teavet (nagu domeen, millelt te veebilehte külastate, teie IP-aadress, teie külastuse kuupäev ja kellaaeg või selle veebilehe URL, millelt te tulite juhul, kui klõpsasite sellel olevale lingile, mis teid veebilehele juhatas) teie külastuse kohta, kuna see aitab Vires.ee oma veebilehe sisu ja kujundust teie vajadustega paremini vastavusse viia.

Küpsised pannakse teie seadmesse ainult pärast seda, kui olete selleks oma nõusoleku andnud ja te võite anda oma brauserile käsu kõikidest küpsistest keelduda või märku anda, kui küpsiseid saadetakse. Kui te aga küpsistest keeldute, siis võib juhtuda, et teil ei ole võimalik veebilehe mõnesid osasid kasutada.

Veebileht võib samuti kasutada kolmandate isikute analüüsiteenuseid (nagu Google Analytics), et koguda ülalmainitud teavet analüüside jaoks. Kui soovite rohkem teavet Google Analyticsi ja teabe kohta, mida need vahendid meil koguda võimaldavad, siis klõpsake järgmisel lingil: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Võite oma brauseris kasutada Google Analyticsist loobumise lisandmoodulit, kui soovite, et Google Analytics ei saaks teavet teie veebilehitsemise kohta.

4. Vires.ee poolt töödeldavad isikuandmed

Päringuvormi täitmise käigus ja e-kirja saates tekkivad andmed: nimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed (nt veebisirvija liik), seadme tüüp (seade, millega viibiti kodulehel), suhtluskeel, veebisaidi aadress (vires.ee kodulehele saabuv sissetulev link, milliseid sisulehti kasutaja uuris, kaua teatud lehtedel viibis, kasutaja IP-aadress ja muud taolised kodulehestatistika andmed.

Isikuandmete eriliike vires.ee ei töötle.

5. Küpsiste abil andmete töötlemise õiguslik alus

Küpsiste abil isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Art. 6 (1) lit. f EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR).

6. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Küpsised kehtivad tavaliselt lühikest aega. Liigist olenevalt võidakse need luua leheküljele sisenemise ajal ja nad kaotavad kehtivuse pärast veebilehe akna sulgemisest (näide: seansi toetamiseks vajalik standardne küpsis) või kahe aasta pärast (näide: Google Analyticsi poolt kasutatavad küpsised).

7. Isikuandmete jagamine vires.ee poolt

Vires.ee ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda ja ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele (va järgmises punktis välja toodud tingimustel). Kõiki andmeid kasutatakse ainult kliendisuhtluseks ja toote-, teenusearenduse eesmärgil.

Isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel: võlgade sisse nõudmise; Riikliku järelvalve asutused ja Politsei; Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.

8. Kliendi õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi vires.ee poolt töödeldavatele ja säilitatavatele Kliendi endaisikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsuste korrigeerimist.

Vires.ee peab järgima mitmeid kliendiõiguseid: parandamisõigusega on kliendil õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed viivituseta korrigeeritaks; Kliendil on õigus nõuda tema andmete kustutamist, kui on täidetud teatud lisatingimused. Kliendil on õigus nõuda enda isikuandmete töötlemist.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on kliendi nõusolek, siis on kliendi õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kui on küsimusi oma õiguste kohta või soovite rakendada mõnda allolevat punkti, siis palun saata vastavasisuline kiri dmitri@vires.ee.

9. Muud Sätted

Vires.ee võib isikuandmete kaitse ja privaatsustingimusi aeg-ajalt ühepoolselt muuta sellest ette teatamata, et kindlustada meie vastavus seadustele ja/või küpsiseid puudutavatele üldiselt tunnustatud tavadele. Käesolevale privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Kui teil on küsimusi, siis võtke meiega ühendust saates kiri dmitri@vires.ee

Scroll to Top